14-07-2021 20:00

A.L.V.

VOORAANKONDIGING

Op woensdag 14 juli 2021 zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden.

De laatste ALV is gehouden op 20 november 2019. Sindsdien moesten geplande en statutair vereiste ALV’s worden afgelast c.q. uitgesteld vanwege de Corona-maatregelen.

Nadere informatie, uitnodiging, agenda en stukken volgen later.