12-11-2020 20:00

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden vergadering (A.L.V.) die zou plaats vinden op woensdag 21 oktober 2020 is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

De agenda en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in de afdeling “Leden”, onderafdeling “Nieuws” op deze website.

De vorige A.L.V. vond plaats op 20 november 2019. De beoogde A.L.V. in mei 2020 is niet doorgegaan.

Aanmelding voor het bijwonen van de ALV kan alleen geschieden door aanmelding via de website.